Strona główna


  • Doświadczeni specjaliści w zakresie logistyki i handlu międzynarodowego
  • Kontrakty sprecyzowane indywidualnie na miarę potrzeb klienta
  • Organizacja załadunku, wyładunku i przeładunku towarów masowych i drobnicowych
  • Organizacja przeładunku towarów z wagonów „polskich” na wagony szerokotorowe
    oraz z szerokotorowych na „polskie” wagony
  • Spedycja samochodowa oraz kolejowa
  • Magazynowanie towarów na placach składowych
  • Workowanie i paletyzacja towarów
  • Sporządzanie zgłoszeń do odprawy celnej
Mariusz Łazarz
Kierownik Terminala
Tel. + 48 695653703
e-mail: mariusz.lazarz@elpologistyka.pl
Joanna Błachut
Specjalista ds. Importu i Eksportu
Tel. +48 882 171 644
e-mail: joanna.blachut@elpologistyka.pl
Magdalena Wolak
Specjalista ds. Importu i Eksportu
Tel. +48 506 640 597
e-mail: magdalena.wolak@elpologistyka.pl
Piotr Barnat
Specjalista ds. Importu i Eksportu
Tel. +48 502 195 777
e-mail: piotr.barnat@elpologistyka.pl