Przeładunek


Przeładunek towarów z wagonów „polskich” na wagony szerokotorowe

Dysponujemy możliwością przeładunku towarów z wagonów „polskich” na wagony szerokotorowe – przez nasz plac przebiega bowiem tor polski nr 17 (rozstaw szyn „S-1520 mm” jest standardem w WNP oraz Azji; w krajach UE rozstaw szyn to „N-1435 mm”). Szerokie tory o łącznej długości 581mb, umożliwiają nam jednoczesny wyładunek aż 30 wagonów. Do przeładunku powierzonych nam towarów używamy: koparek, ładowarek, wózki widłowe, urządzenia do wyładunku wagonów z dolnym zsypem, jak również własne środki transportu kołowego: wywrotki, plandeki, platformy.