Składowanie


Magazynowanie towarów

Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom i rynku transportowego, oferujemy usługi w zakresie magazynowania towarów na placu utwardzonym o powierzchni 9 565,50 m2 oraz na hali magazynowej o powierzchni 2 150,00 m2. Świadczymy również usługę workowania i paletyzowania materiałów. Wybór miejsca składowania jest dopasowany do charakteru produktu i preferencji klienta. Powierzając nam materiały, mogą mieć Państwo pewność, że zachowają one swoje właściwości i nie ulegną degradacji. Magazyn przeładunkowy działa jak nowoczesne centrum dystrybucji, zapewniając punktualność dostawy towaru do odbiorcy.